Unele crize pot fi anticipate și au semne multiple care le anunță cum ar fi folosirea unor tehnologii depășite sau fluxuri operaționale ineficiente ce pot duce la conflicte interne, lipsă de comunicare și decizii ineficiente. Altele în schimb pot apărea brusc ca de exemplu volatilizarea pieței sau atacuri cibernetice.

Indiferent de natura crizei echipa de top management știe că e inevitabil ca într-un mediu competitiv să apară diverse crize și e nevoie să pregătească personalul atât pentru atenuarea cât și depășirea acestora.

Astfel echipa de top management poate anticipa și acționa preventiv prin SIMULAREA unor CRIZE și explorarea opțiunilor de rezolvare a acestora în cadrul unor workshop-uri sau poate adresa crizele doar atunci când acestea apar și când de cele mai multe ori riscurile și costurile sunt semnificativ mai mari.

Leadership Coaching
La nivel de ECHIPĂ de top management oferim workshop-uri care prin simulări abordează:
 • priorități și crezuri diferite cu privire la viziune, strategia pe termen mediu și lung
 • stiluri diferite de leadership
 • stabilirea de priorități între protejarea personalului și asigurarea continuității companiei
 • creșterea coerenței de acțiune în abordarea crizelor
 • creșterea rezilienței la incertitudinea oferită de contextul social și economic
 • îmbunătățirea performanței prin abordări inovative ale provocărilor ce apar
La nivel de ECHIPĂ de proiect oferim workshop-uri care prin simulări abordează:
 • situații potențial conflictuale între persoane din echipe și au ca obiectiv creșterea colaborării și a încrederii între persoanele ce lucrează împreună conform unui plan de lucru
 • decizii potențial ineficiente luate de managerii de proiecte cu obiectivul de a îmbunătăți constant coerența dintre proceduri și situațiile noi care apar în echipe fiind necesară o ajustare permanentă
 • reducerea competiției între managerii de proiecte cu obiectivul de a colabora și a se ajuta reciproc transferând experiența și cunoașterea acumulată colegilor cu experiență mai puțină
 • judecăți de valoare care pot duce la desconsiderarea și izolarea unor colegi de către un grup cu obiectivul de a asculta activ și a înțelege și perspectiva persoanei aflate în situația dificilă

La nivel INDIVIDUAL oferim sesiuni ce se concentrează pe dezvoltarea personală, creșterea încrederii, înțelegerea nevoilor celor din jur, creșterea empatiei, îmbunătățirea strategiilor de luare a deciziilor și dezvoltarea competenței de a inspira fiecare membru al echipei.

Câteva situații în care sesiunile de leadership coaching pot face diferența sunt următoarele: 

 • Perioada de tranziție după acceptarea unui nou rol de lider

Când treci pe o poziție cu responsabilități manageriale mai mari, este necesar să te adaptezi cât mai rapid la noile provocări, să-ți îmbunătățești competențele în luarea deciziilor, să-ți păstrezi încrederea și să identifici prin feedback-ul primit competențe pe care ai nevoie să le dezvolți în noul rol.

 • Dezvoltarea competențelor de lider

Chiar și atunci când ai multă experiență ești avantajat când explorezi diferite stiluri de leadership în funcție de situație și de nevoile individuale ale membrilor echipei, abordezi stiluri diferite de comunicare ce îmbunătățesc colaborarea în echipă și îți depășești constant propriile limite. Fiecare persoană are nevoi și preferințe diferite în ceea ce privește modul în care este condusă, iar cunoașterea acestor diferențe îți crește flexibilitatea și capacitatea de adaptare la diversitatea echipei tale.

 • Acceptarea dificultăților

Avalanșa provocărilor zilnice și nevoia continuității activității pe termen mediu și lung vine cu o presiune constantă ce implică creșterea rezilienței și gestionarea conflictelor. Poți identifica strategii și abordări care să minimizeze conflictele și să faciliteze rezolvarea acestora într-un mod constructiv, contribuind la succesul general al companiei.

 • Introspecția și dezvoltarea personală

Este încurajată explorarea valorilor, crezurilor, comportamentelor, emoțiilor, stărilor și atitudinilor pentru a cultiva mindset-ul potrivit. Astfel comunicarea devine mai eficientă, relațiile mai puternice, adaptabilitatea crește, conflictele sunt abordate constructiv și echipa crește.